Verification: 57eb8d8b4d89123b

, ! .


»  »  »  2020,


2020,

11 12 12

11

  2020 

       6
    6
           6
      6+6+6=    18
       6+7=    13
          6+1=     7
     6
      6+6+6=   18


      6
    6
    6+6+1=     13

   1
        11
-           11+11=     22
-      1
    7+1=   8
    11+11+13+23+12+23+23=       116
      12+22+11+1+11+31+11+12+22=    133
     11
    11+11+11=     33
          1
    13+11+11+1=     36
     14+24 =     38
       11+11=     22
       11
     11+21=      32
        1+1=    2
        11+11=      22
      1+1=      2
        8+23=       31
    7+12+1=    20
     21+11+26=        58
    13+23+23+11=    70
`     1+1+1+1+12=       16
   11+11+11+11=       44
       11+11+7+12+11+22+1=       75


          11
         1
        12+11+11+21+21=     76
        1
       51
    1+1=       2
     1+6+1+1+11=     20
     1
        11
     1
    11+11=     22
          1
      1+6+1+11=      19
    22
GRANDEN BLACK JUODOJI AFERA     11+51+11=     73
      32
    1+1=    2
    12+17+27+11+14+24+11+21=          137
     11+24=     35
     1+1=      2
-      1+1+21=         23
-    1+11=      12
-      11+21=      32
-        11+11+11=      33
¨        1
    12+34=     36
     22+1=    23
KONTAKTAS RADMILA FOR DINASTIYA      6+7=      13
      1+11+12+12=        36
      22
             11
          41+11=      52
      61+11=      72
     23
-,            1
     1+11=     12
     11
         6
    32+32=       64
             1
         21
      1
      1+21=      22
      23
        1+7+23=       31
      1
      21
    21
      8+13+22=        43
           1+13+21=     35
       1
          14+24+1=     39
       21
     21
'      1+11+11=    23
`       11+11+1+11+22=      56
      1+11+11+11+33+21=        88
      12+13+23=      48
   11+11+11     33
     1


        1
      26+31+31=     88
     31+21=     52


   2          40
    2 ,  1, 1         15+20+20
GRANDEN BLACK JUODOJI AFERA    2            40
      1         20
       1        20
    3            30
  1        50
     3, 2      10+15

12

  2020


   16
    26

     6+6=12
    6
      6+6=12
   6+6=12
    6+26+26=58
            6
            6
      6


     32+32=64
                 12+11+1+17=41
-         11
-      21
    1+6=7
     1+11+1+13+13+13+7=59
       12+22+32+32+7+13+20=138
      11+11+11=33
             11+11=22
        21+1+22+11=55
    11+31+11=53
      13+21+21+11+11+34+34=141
      1+1+11+1+1+1+1=17
     11+11=22
           11
           11+11+11=33
     11
      11
           24
         7+6=13
       23
        1
       1+1
       21+11=32
           11
      32


         1
         23+13+11=47
     24
      1+1=2
      17+17=34
              11+11+11=33
        11+24+35=70
           34
-     1
           1
              34+34=68
        21+37=58
      11
        11
        11+11+21+11=54
        21+1+63+1=86
     1+6=7
-                  11
-          22+1=23
-     21+6=27
-      21
-          21+33+35+24=113
-       21+3253
¨        21+1233
   33
      1
      1+7+12=20
       21
            11
     12+21+21+7+7+53=121
      21+21+21+11+34+1=109
KONTAKTAS RADMILA FOR DINASTIYA        21+11=32
       1
             11+1+32+32=76
,          11+11=22
-       11+11=22
      11+11=22
     22+22+36+12+12=104
        11
     21+12=33
          1+11=12
      21
        21+12+52=85
        32
      24+24+6+6+11+17=88
         21+22+1=44
      1
     21
      11+11+11=33
     21+53=74
      1
        21
         11
       11+11+1=23
       1
    22
     11
         13
        22
     23
        1
       1+1=2
'         21+11+11+21+11+32+12=119
` --     1+12=13
             6+6+11+1+11+1=36
      21+6=27
`    34+17+34=85
`         13
     1
      1+11=12
         11+35+24=70
      11+22+1+11+11=56
        32
      32
      11


     11
       11+15+40=66
-        21
   11+11+21+26+11+11+30=121
       21+26=47


  3
      1
       1   2
        1
       1
         1
      2
   2    3
          2
    1    1
       2


»  »  »  2020,